Dự án:   Xử lý nền đường bằng cọc xi măng đất (XMĐ), MNXL Khí Cà Mau

Vị trí:     Khánh An, Cà Mau

Năm:     2015

TELICO., JSC. đã hoàn thành hạng mục xử lý nền đường bằng cọc CDM cho nhà máy xử lý khí Cà Mau. Dự án chính thức thi công đại trà vào trung tuần tháng 10/2015. Với thiết kế đường kính khoan D800mm, chiều dài bình quân 18m. Ngày 26/12/2015 chúng tôi đã hoàn thành hạng mục khoan cọc XMĐ, hiện đang từng bước hoàn thiện phần mặt đường. Dự kiến ngày 25/ 01/ 2015 sẽ hoàn thành để bàn giao cho CĐT là Công ty PVGAS.

Categories:

Tags:

Comments are closed

Contact Me on Zalo