Dự án:   Cải tạo đất yếu tại nhà máy xử lý nước thải Bình Hưng (Giai đoạn 2)

Vị trí:     Bình Chánh, TP. HCM

Năm:     2015

Đây là hạng mục gia cố nền móng cho dự án nhà máy xử lý nước thải Bình Hưng, phần mở rộng bên cạnh nhà máy đang hoạt động hiện hữu. Dự án này được chủ đầu tư là Ban quản lý dự án Đại lộ Đông Tây & Môi trường nước Thành Phố, do nhà thầu chính là POSCO E&C thực hiện. Đường kính cọc khoan D1000mm, chiều dài khoảng từ 5m – 15m, khoan chồng láp 10cm, cường độ yêu cầu lần lượt 5Kg/cm2, 12 Kg/cm2 và 16 Kg/cm2. Với tiến độ thi công đại trà 02 tháng kể từ ngày 29/11/2015 và dự kiến hoàn thành 31/01/2016.

Categories:

Tags:

Comments are closed

Contact Me on Zalo