Kênh xả nhà máy Nhiệt Điên Duyên Hải 3 được khởi công xây dựng từ ngày 24/03/2014, đến ngày 3/11/2014 kênh xả được hoàn tất.

Tổng khối lương thi công là 288,876.8 m, tương đương 21,112 cọc, chiều dài cọc ~ 27 m.

Đây là dự án mà TELICO thực hiện toàn bộ từ khâu thiết kế đến thi công. Với năng lực và kinh nghiệm dày dặn – dự án nay đã hoàn thành đúng tiến độ và đạt chất lượng như cam kết với khách hàng. TELICO đã bàn giao cho Nhà thầu Chengda để thực hiện các hạng mục tiếp theo.

Dự án Nhà máy Nhiệt Điện Duyên Hải 3, Nhiệt Điện Duyên Hải 1 là chuỗi dự án CDM mà TELICO đã thực hiện thành công.

Với phương châm mang lại những giá trị tốt nhất cho khách hàng, chúng tôi luôn nỗ lực và dồn tâm huyết của mình vào mỗi công trình được khách hàng giao cho.

Một số hình ảnh của kênh xả:
 
 
Kenh xa 02_DH3
 
 Kenh xa 4_DH3
 
 
 Kenh xa 5_DH 3
                                                  
Kenh xa 06_DH3

Categories:

Tags:

Comments are closed

Contact Me on Zalo