Đối với các công trình xây dựng trên các nền tảng địa chất phức tạp thì sự cố bất trắc xảy ra là điều khó tránh khỏi. Để quản trị những rủi ro trong suốt quá trình xây dựng đòi hỏi toàn bộ đội ngũ từ thiết kế đến thi công phải có một bề dày kinh nghiệm được tích lũy nhiều năm, qua nhiều công trình.
Telico JSC cũng là một đơn vị được tin cậy trong lĩnh vực xử lý các sự cố cho các công trình xây dựng có liên quan đến gia cố kết cấu, nền móng, chống lún. Chúng tôi đã tham gia xử lý thành công nhiều trường hợp đặc biệt trên những địa hình thi công rất khó khăn, góp phần khắc phục những sai sót, giảm thiểu thiệt hại đối với các chủ đầu tư và nhà thầu.
Mỗi một trường hợp xử lý thành công sự cố đều khiến uy tín của Telico được củng cố.
Ngoài ra, Telico JSC có mối liên hệ hợp tác liên kết với FYFE Co.LLC để cung cấp tấm sợi cường độ cao phục vụ việc gia cường công trình.

 

Tags:

Comments are closed

Contact Me on Zalo