Vào ngày 22 tháng 3 năm 2018 vừa qua TELICO JSC đã đồng tài trợ và […]
Đây là hạng mục thuộc dự án Giải quyết ngập do triều Khu vực thành phố Hồ […]
Hàng năm, ‘đến hẹn lại lên” TELICO., JSC. tổ chức các đợt tập huấn cho cán […]
Thành lập vào năm 2008, đến nay chúng tôi đã qua 09 năm không dài nhưng […]
Dự án Duyên Hải 2
Sau khi hoàn thành thi công các hạng mục nhà bơm, kênh dẫn nước và kênh […]
Ngày 24 và 25 tháng 11 vừa qua TELICO tổ chức tham gia hội nghị GEOTECH […]
Contact Me on Zalo