HỒ SƠ NHÂN SỰ

 1 Chức Danh: Chủ tịch HĐQT
  Họ Và Tên: Đào Triệu Kim Cương
  Bộ Phận: Ban Giám Đốc
2 Chức danh: Giám đốc
  Họ và Tên: Vũ Đăng Khoa
Bộ Phận: Ban Giám Đốc
3 Chức danh: P.GĐ Kỹ thuật -Nghiên Cứu & Phát triển
  Họ và Tên: Lê Thiết Trung
Bộ Phận: Phòng Kỹ Thuật – Nghiên cứu & Phát triển
4 Chức danh: P.GĐ Nội Vụ
  Họ và Tên: Nguyễn Thanh Hà
  Bộ Phận: Tổ chức – Hành chính – Nhân lực
5 Chức danh: P.GĐ Thi Công
  Họ và Tên: Nguyễn Hướng Dương
  Bộ Phận: Khối Thi công
6 Chức danh: Trưởng BP Tài chính – Kế toán
  Họ Và Tên: Phạm Lan Hương
  Bộ Phận: Tài Chính – Kế Toán
7 Chức danh: Trưởng VP Đại diện TP.HCM
  Họ Và tên: Lưu Thị Bích Hằng
  Bộ phận: VPĐD TP.HCM
8 Chức danh: Trưởng phòng Kinh Doanh và Tiếp Thị
  Họ Và tên: Nguyễn Đăng Khoa
  Bộ phận: Kinh doanh-Tiếp Thị
9 Chức danh: Trưởng xưởng máy – Thiết bị
  Họ và Tên: Trần Văn Mười Hai
  Bộ phận:  Xưởng máy – Thiết bị
 9 Chức danh: Kĩ sư Công trường
  Họ và tên: Phan Văn Diễn
  Bộ Phận: Khối Thi công
 10 Chức danh: Kĩ sư Công trường
  Họ và tên: Nguyễn Doãn Xuân
  Bộ Phận: Khối Thi công
11 Chức danh: Kĩ sư Công trường
  Họ và tên: Nguyễn Hải Hoàng
  Bộ Phận: Khối Thi công
12 Chức danh: Kĩ sư Công trường
  Họ và tên: Phạm Văn Trọng
  Bộ Phận: Khối Thi công
13 Chức danh: Kĩ sư Công trường
  Họ và tên: Nguyễn Trung Hiếu
  Bộ Phận: Khối Thi công
14 Chức danh: Giám sát An toàn
  Họ và tên: Hồ Trung Tính
  Bộ Phận: Khối Thi công
15 Chức danh: Kĩ sư Trắc địa
  Họ và tên: Trần Không
  Bộ Phận: Khối Thi công
16 Chức danh: Kĩ sư Thiết kế
  Họ và tên: Nguyễn Văn Tới
  Bộ Phận: Phòng Kỹ Thuật – Nghiên cứu & Phát triển
17 Chức danh: Kĩ sư Thiết kế
  Họ và tên: Đỗ Hữu Linh
  Bộ Phận: Phòng Kỹ Thuật – Nghiên cứu & Phát triển
18 Chức danh: Chuyên viên Nghiên cứu & Phát triển
  Họ và tên: Nguyễn Trung Kiên
  Bộ Phận: Phòng Kỹ Thuật – Nghiên cứu & Phát triển
19 Chức danh: Giáo sư – Đại học Xây dựng Hà Nội
  Họ và tên: Phan Y Thuần
  Bộ phận: Ban Cố vấn
20 Chức danh: Giáo sư – Đại học Xây dựng Hà Nội
  Họ và tên: Vũ Công Ngữ
  Bộ phận: Ban cố vấn

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN KẾT CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG

  • Địa chỉ: Lầu 3, Tòa Nhà LOTUS - Số 2 Duy Tân, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội, Việt Nam
  • Điện thoại: +84 24 37877213 - HotLine: +84936769197 (BP. Kinh doanh)
  • Fax: +84 24 37876951 - Email: hang.luu@telico.com.vn hoặc lienhe@telico.com.vn
Login Webmail © 2014 by Telico. All rights reserved.
Thiết kế website bởi BITS Co., Ltd